The
What

Himmelblau begeleidt, traint en adviseert impactorganisaties bij het versterken van hun fondsenwervende capaciteiten, het opschalen van hun activiteiten en het professionaliseren van de organisatie. 

Dit doet Himmelblau onder andere door ondersteuning en begeleiding bij:

 • Het ontwikkelen van een fondsenwervingsstrategie
 • Het opstellen van een fondsenwervingsplan
 • Begeleiding bij de implementatie
 • Donor mapping (het in kaart brengen van potentiële gevers)
 • Pitching, het geven van presentaties
 • Het schrijven van aanvragen
 • Donor relatiemanagement
 • Rapportages aan gevers
 • Communicatie met stakeholders
 • Planning en integratie van fondsenwerving in de organisatie
 • Bespreken van de voortgang

Onze klanten zijn maatschappelijke organisaties, goede doelen en sociale ondernemers, en ook grote gevers, voor wie zelfredzaamheid en capaciteitsopbouw bij hun partners steeds vaker deel uitmaken van hun geefstrategie.

Aanvullende diensten voor grote gevers

Himmelblau adviseert ook grote gevers (individuen, vermogensfondsen en bedrijven) over hun geefstrategie en begeleidt de implementatie ervan. Dit omvat onder andere het vinden van passende organisaties en projecten en het monitoren en evalueren van projecten.

Opdrachtgevers

Bekijk het Himmelblau project hier

Bekijk het Himmelblau project hier

“Veronika Uhl is medeverantwoordelijk voor de duurzame groei en opschaling van ons Rainbow Homes Programma voor straatmeisjes in India. Zij is een expert in capaciteitsopbouw en versterking van lokale organisaties. Zij spreekt de taal van zowel goede doelen als bedrijven, waardoor zij uiterst effectief is in fondsenwerving, sponsorrelaties en strategieontwikkeling.”

Loes Klappe-Linsen
Voorzitter Bestuur Partnership Foundation

“I am delighted to share my heartfelt testimonial for Veronika, an exceptional fundraising trainer who has truly made a profound impact on my life. Under Veronika’s guidance, I have gained invaluable knowledge and skills in the art of fundraising that have elevated my ability to support meaningful causes. Her passion for philanthropy is contagious, and her dedication to empowering individuals like myself is truly inspiring. Veronika’s training sessions are not only informative but also engaging, filled with practical strategies and real-life examples that make the learning experience both enjoyable and effective. Her expertise in crafting compelling narratives and building meaningful relationships with donors is second to none. Through Veronika’s mentorship, I have not only enhanced my fundraising capabilities but also developed a deeper understanding of the importance of social impact. Her unwavering support, encouragement, and personalized guidance have been invaluable throughout my journey. I wholeheartedly recommend Veronika to anyone seeking to excel in the field of fundraising; she is a true gem and an exceptional trainer who has positively transformed my fundraising endeavors.”

Sujan Basnet
Program Director
Sapana Village Social Impact
“I have worked with Himmelblau for the last 4 years, this was the same time when I got involved in fundraising for Link to Progress. During these past 4 years, I learnt that, once you have established a partnership with a donor, they can be a very good point of contact to other potential donors as long as trust is built with them. One should be proud of the efforts made to keep the process irrespective of the results. Just as you happily share your success, so too is the need to share the gaps and shortcomings honestly. This I learnt from my interactions with Himmelblau. At the beginning of the partnership, some donors preferred not to pay for overhead costs of LTP, this was due to their policies depending on where the funds come from, but with advice from Himmelblau, we realised that with bigger and subsequent funding, we as partners should be strong in advocating for contributions to overhead costs, as this is the only way our organisation can grow from one level to another. All this has together enabled LTP to increase her fundraising from 1,500 Euros raised in 2018 to over 1,000,000 Euros raised in 2023 and our donor list has been expanded and maintained. I look forward to continuing to work with Himmelblau and as well recommend her services for other organisations who wish to grow in fundraising.”
Juliet Arecho
Country Manager Link to Progress
“Inmiddels heb ik, voor verschillende lokale partners van mij in Afrika en Azië, Veronika ingeschakeld om hen te trainen in het zelf opzetten en doen van hun fondsenwerving. Alle partners reageerden zonder uitzondering enthousiast over de trainingen. Daarnaast heeft ze een paar partners een aantal jaren begeleid in hun fondsenwerving die dit nu geheel zelfstandig voortzetten en hun inkomstenstroom ruim hebben verdubbeld! Veronika is kundig, sensitief voor verschillende culturen en weet hoe ze mensen van A tot Z kan begeleiden op maat. Ik ben haar dankbaar hiervoor en zal haar zeker ook bij anderen inzetten.”
Liesbeth Nagelkerke Mulder
Directeur Stichting FEMI