Wilde Ganzen en Change the Game Academy
Nederland

Himmelblau heeft in opdracht van en in samenwerking met Wilde Ganzen de opzet en content ontwikkeld voor de e-learning cursus lokale fondsenwerving voor de Change the Game Academy. De ontwikkeling van de online course local fundraising gebeurde in nauwe samenwerking met en input van de partnerorganisaties van Wilde Ganzen in India, Kenia en Brazilië.

De cursus is gericht op maatschappelijke organisaties wereldwijd die fondsen willen werven voor hun projecten en bestaat uit 12 modules, elk gericht op een specifiek onderwerp dat relevant is voor effectieve fondsenwerving: verschillende donorgroepen, fondsenwervingstechnieken, communicatie, website, donorrelaties, enz. De modules zijn gericht op praktische toepasbaarheid en staan vol met voorbeelden, sjablonen en oefeningen.

Inmiddels weten steeds meer organisaties dit platform te vinden en hebben ruim 13000 e-learners gebruik gemaakt van de online trainingen. (Bron: Change the Game Academy)

changethegameacademy.org