Link to Progress
Oeganda

Link to Progress (LTP) is een organisatie in Oeganda, die zich richt op de verbetering van de leefsituatie van mensen in het noorden van Oeganda met een integrale aanpak op de volgende thema’s: Water, sanitatie en hygiëne, kwaliteit van onderwijs, gezondheid en voeding, inkomensverbetering en voedselzekerheid, milieubescherming.

Himmelblau begeleidt LTP sinds 2019 met de versterking van haar fondsenwervende capaciteiten. LTP heeft een klein en efficiënt team dat met een zakelijke aanpak werkt.

Bij de start beschikte LTP slechts over een beperkt aantal donoren, het was van belang om de basis te verbreden en LTP minder afhankelijk te maken. De ervaring met fondsenwerving was beperkt en nog weinig gestructureerd.

Met de begeleiding van Himmelblau is LTP in staat geweest haar partnerschappen te versterken en uit te breiden. Het projectbudget is substantieel vergroot, waardoor de organisatie nog meer mensen in kwetsbare situaties kan bereiken.

Hier volgt een greep uit de begeleiding van Himmelblau:

 • Opstellen van LTP’s eerste fondsenwervingsstrategie en -plan en begeleiding van de implementatie.
 • Trainingen o.a. in donor relatiemanagement, pitching, social media management, training over donor mapping en begeleiding van de eerste donor mapping voor LTP.
 • Tijdens de coronapandemie heeft Himmelblau geadviseerd hoe LTP haar donoren en partners kan informeren en betrekken bij de uitdagingen ter plaatse.
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van een kort voorstel sjabloon, een brochure, een presentatie t.b.v. van potentiële gevers en de website.
 • Advies over de aanpak voor de benadering van potentiële gevers en ondersteuning bij de ontwikkeling van voorstellen.

In het eerste jaar was de begeleiding intensief met twee jaarlijkse bezoeken ter plaatse en tevens intensieve begeleiding op afstand. De intensiteit van begeleiding is in de loop der jaren verminderd. Op het moment bestaat de begeleiding nog uit een enkele sessie per jaar ter plaatse, online voortgangsmeetings per kwartaal en beperkt advies op verzoek van LTP.

 

Het  LTP team aan het woord over de voortgang op het gebied van fondsenwerving

 • “Our house is more in order“ – processes are streamlined, clear responsibilities (individual as well as collective), no blame game
 • LTP has a clear strategy and three-year plan now for its activities
 • Two big projects for the coming years are ensured through commitments of two funders
 • The new website has been put up and running in a very short period of time!
 • Elevator pitch and 15-minute power point pitch developed and practiced
 • The team is pro-active and shows clear ownership of resource mobilization as part of their responsibilities
 • Progress has been made on quality of proposals: cover page, better visibility of impact and strengths of LTP
 • New partner: initially a proposal for € 20.000 has been submitted and finally they approved a proposal of € 96.000; contract has been signed
 • Bringing in three new donors on board even amidst covid 19
 • Filling in the WASH gap for the integrated projects through a totally new donor

linktoprogress.org

testimonial Juliet