The
Why

Maatschappelijke organisaties, goede doelen, sociale ondernemers – ze hebben een duidelijke missie en visie hoe ze de wereld beter willen maken.

Vaak zijn ze afhankelijk van een klein aantal sponsoren, en een gebrek aan structuur en middelen vormt een beperkende factor voor groei en continuïteit van hun activiteiten. 

Himmelblau helpt de zelfstandige slagkracht van maatschappelijke organisaties vergroten. Want positieve impact maken voor mens, dier of natuur vraagt visie, lef en doorzettingsvermogen – maar ook een helder toekomstplan, een gestructureerde aanpak en financiering voor succes op de lange termijn.