Sapana Village Social Impact
Nepal

Sapana Village Social Impact (SVSI) is een organisatie in Nepal die zich richt op de verbetering van de leefomstandigheden en kansen van mensen in het gebied van Chitwan National Park in Nepal op de thema’s onderwijs, gezondheidszorg, empowerment van vrouwen, social empowerment en milieubehoud.  Zelfredzaamheid, lokaal eigenaarschap en ondernemerschap zijn kernwoorden in de aanpak. SVSI heeft een klein team met vele verantwoordelijkheden. Bij de start van de samenwerking was er nog geen gestructureerde aanpak van fondsenwerving. Het team wilde van een aanbodgestuurde naar een meer vraaggestuurde aanpak in haar werkwijze.

De samenwerking met SVSI startte tijdens de coronapandemie waardoor alleen werken op afstand mogelijk was. Ondanks dat werden er stappen gezet in de verbetering van de communicatiemiddelen en het ondersteunen bij de fondsenwerving ten behoeve van noodhulp. In het tweede jaar van de samenwerking volgden 2 bezoeken aan Nepal waar gewerkt is aan de structurelere zaken zoals het opstellen van een eerste fondsenwervingsplan in combinatie met een uitgebreide training fondsenwerving. Veel aandacht is besteed aan het in kaart brengen / inzichtelijk maken van de plannen van SVSI en de daarvoor benodigde fondsen. Dit is vaak een moeizame, maar erg belangrijke stap om helderheid en focus te krijgen voor het maken van een fondsenwervingsplan.  Er is ook uitvoerig aandacht besteed aan de organisatie van de fondsenwerving binnen SVSI. Zo zijn de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de fondsenwerving van de verschillende teamleden in kaart gebracht en zijn er afspraken gemaakt over de werkwijze, waardoor het team beter en efficiënter samenwerkt.  

SVSI heeft haar eerste fondsenwervingsplan en -strategie opgesteld. Het team werkt nu hard aan de implementatie. Himmelblau ondersteunt SVSI nu op afstand met een twee maandelijkse online meeting om de voortgang, uitdagingen en acties te bespreken en SVSI daarbij te ondersteunen. SVSI is in de lead en bepaalt de agenda. Himmelblau adviseert en ondersteunt het team op verzoek, o.a bij de ontwikkeling van voorstellen, nieuwsbrieven, brochures, enz.

Het SVSI team aan het woord over de voortgang op het gebied van fondsenwerving

 • Planning for resource mobilization
 • Identifying donor groups at local, national, and international levels
 • Organizing Roles and Responsibilities
 • Donor mapping on the basis of identification of donor groups and budget needs
 • Making an Activity plan to accomplish resource mobilization strategies with a timeframe
 • Donation can also be in-kind, expertise, and not only money
 • We can mobilize the volunteering people in our projects as they are donors in terms of expertise
 • We did a SWOT analysis and found the areas for improvements that we should work on
 • We can use social media and the website for our publicity
 • We have done improvements to our social media engagements and website management
 • We got two new projects using resource mobilization strategies
 • We have submitted a proposal to a local bank

svsi.org