The
How

Een geïntegreerde aanpak op maat

Himmelblau werkt vanuit de overtuiging dat positieve verandering een geïntegreerde aanpak vereist: met training en toepassing, met plan en implementatie, met hoofd en hart. Snel advies is mogelijk, maar projecten zijn vaak langlopend. Er zijn immers stevige fundamenten nodig om een toekomst op te bouwen. Langdurige betrokkenheid betekent niet per definitie intensief of uitgebreid. Himmelblau’s inzet is afhankelijk van de specifieke ondersteuningsbehoefte van de organisatie en de kennis en ervaring van het team.

Van plan tot implementatie

Elke opdracht begint met een uitgebreid assessment van de organisatie en het team. Wat is nodig? Waar werken we naartoe? Met welke ruimte of begrenzing? Op basis daarvan maakt Himmelblau een plan van aanpak, met een combinatie van workshops, advies, training en begeleiding bij implementatie, zowel online als op locatie. Het plan van aanpak bevat duidelijke doelstellingen, mijlpalen en deliverables.

Capaciteitsopbouw ondersteund met kennis, expertise en netwerk

Een project is pas geslaagd als het bijdraagt aan de professionalisering en empowerment van teams en organisaties. Kennisoverdracht staat centraal, en teams worden stap voor stap meegenomen in de beoogde verbeteringsslagen. Himmelblau begeleidt, daagt uit, stuurt bij en monitort de resultaten. Het verbinden van de organisatie met de juiste mensen en hulpbronnen vormt een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Himmelblau. Himmelblau zet hiervoor haar expertise, kennis en netwerk in. Maar bovenal stuurt Himmelblau op het benutten van de talenten van de mensen.