Enabler of Social Change

Himmelblau ondersteunt maatschappelijke organisaties bij het versterken van hun fondsenwervende capaciteiten, het opschalen van hun activiteiten en het professionaliseren van de organisatie, met als doel hun maatschappelijke bijdrage te vergroten, continuïteit te waarborgen en de organisatie en hun activiteiten toekomstbestendig te maken.

Passie en Continuïteit

Het geheim van effectieve sociale verandering ligt in het benutten van de passie van de organisatie om een blijvende maatschappelijke impact te realiseren. Dit betekent het volgende voor:

Organisaties:

 Zelfstandigheid, onafhankelijkheid en ownership vormen een solide basis voor het realiseren van een blijvende maatschappelijke impact.

Gevers: 

Gevers kunnen een katalysator zijn voor het vergroten van maatschappelijke impact door langdurig en gericht te investeren in de capaciteitsopbouw van hun partners.

Himmelblau: 

Maatschappelijke organisaties hebben maatwerk nodig. Het gaat om het overdragen van de juiste kennis op het juiste moment, met een balans tussen haalbaarheid en schaalbaarheid. En om een handje te helpen bij de vertaalslag als dat nodig is.

Organistaties:

 Zelfstandigheid, onafhankelijkheid en ownership vormen een solide basis voor het realiseren van een blijvende maatschappelijke impact.

Gevers: 

Gevers kunnen een katalysator zijn voor het vergroten van maatschappelijke impact door langdurig en gericht te investeren in de capaciteitsopbouw van hun partners.

Himmelblau: 

Maatschappelijke organisaties hebben maatwerk nodig. Het gaat om het overdragen van de juiste kennis op het juiste moment, met een balans tussen haalbaarheid en schaalbaarheid. En om een handje helpen bij de vertaalslag als dat nodig is.