Werk:
Projectplan plus aanbevelingen voor een grondige herinrichting van de businessclass.

Aanpak:
Himmelblau stelde een multidisciplinair team samen. Hierin zaten vertegenwoordigers van zowel uitvoerende als strategische afdelingen van de KLM. Op basis van consumentenonderzoek, praktijkervaring en concurrentie-informatie zijn nieuwe service- en productelementen voorgesteld. Het voorstel bevatte tevens een kosten- en haalbaarheidsonderzoek en een grondige onderbouwing van de keuzes. Himmelbau nam voor dit project de coördinatie en inhoudelijke sturing op zich.

Bijzonderheid:
De uitdaging voor ons was om strategische uitgangspunten te vertalen naar nieuwe en concrete product- en service-elementen die haalbaar én maakbaar waren en de actieve steun kregen van de uitvoerende afdelingen.

Bijvoorbeeld het 'bedenken' van een businessclass-stoel. Dan kan je niet over één nacht ijs gaan. Een zakelijke vliegtuigstoel moet niet alleen heel comfortabel zitten en voldoende ruimte bieden, ook moet de stoel goed 'te bedienen zijn' door het cabinepersoneel. Daarbij moeten de onderhoudskosten zo laag mogelijk zijn en ook het gewicht van de stoel is een bepalende factor.

In de uiteindelijke afweging moeten allerlei aspecten afgewogen worden beoordeeld zoals design, technische eisen, voorwaarden van het cabinepersoneel, wensen van de passagiers, randvoorwaarden van de catering en productiekosten.