Werk:
Het ontwikkelen van een visie en beleid voor het te voeren aanbod aan projecten voor Net4kids. Vorm geven van de organisatie voor het selecteren, vastleggen en volgen van projecten. Het opzetten van de samenwerking met Wilde Ganzen. Leiding geven aan medewerkers en vrijwilligers.


Aanpak:
Deze activiteiten werden gedaan vanuit de rol van Algemeen Directeur van de Net4kids Aid Foundation.

Bijzonderheid:
Het hart van Himmelblau oprichtster Veronika Uhl ligt bij kinderen, en daarmee bij de hulpprojecten zelf. Daarom heeft zij zich bij Net4kids volledig toegelegd op het managen van de projecten. Daar draait het immers om de beslissingen over projecten die bij Net4kids passen en de keuze voor de juiste projectpartners. Belangrijk aspecten zijn daarbij overzichtelijke rapportages over de voortgang, een goed monitorings-traject en een heldere positionering op de website.
Een ander belangrijk deel van het werk was om donateurs (met name bedrijven) te adviseren en begeleiden in hun projectkeuze en de juiste match te maken met een passende organisatie/programma.