Werk:
Positioneringstrategie, inclusief marktanalyse en interne analyse. Briefing en begeleiding bij de websiteontwikkeling. Beoordeling van onderzoeksvoorstel voor concurrentieonderzoek.

Aanpak:
Op basis van deskresearch en gesprekken met de directeur is een marktanalyse en een interne analyse gemaakt. Na een brainstormsessie volgde daaruit de positionering en is een vertaalslag gemaakt naar de ontwikkeling van een website. Hiervoor is door Himmelblau de briefing ontwikkeld.

Bijzonderheid:
Bij Zevenster stond positionering niet op de agenda. De toenemende concurrentie dwong Zevenster echter goed na te denken over wat het wel, en wat het niet wilde zijn. Een complex project, doordat Zevenster een samenwerking is van een aantal trainingsbureaus met ieder eigen belangen en meningen.