Werk:
Toetsen van de haalbaarheid en het ontwikkelen van een aansprekende visuele en daarmee tastbare presentatie voor een online fondswervingconcept.

Aanpak:
Door middel van desk research, gesprekken met interne en externe partijen en met verschillende experts hebben we de volgende onderwerpen en vragen uitgewerkt:

  • Onderzoek naar bestaande concepten: wat zijn mogelijkheden en valkuilen
  • Wat is de ambitie in termen van fondswerving?
  • Wat is de positionering?
  • Wat zijn de randvoorwaarden?
  • Bepaling van de doelgroep en marketingstrategie
  • Visualisering van het concept in een presentatie
  • Next steps om het fondswervingconcept concreet en praktisch te realiseren

Bijzonderheid:
De bevindingen van onze research zijn in een workshop met de stuurgroep nader uitgewerkt en goedgekeurd. Daarna volgde de visuele uitwerking en het maken van de presentatie. De Nierstichting gaf ons in dit project veel ruimte voor een creatieve en onorthodoxe aanpak.