Werk:
Ontwikkeling van een merk- en fondswervingstrategie voor de Rainbow Foundation India in opdracht van Partnership Foundation.

Aanpak:
Plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de directeur van de Rainbow Foundation in India en het bestuur van de Partnership Foundation in Nederland. Vanuit Nederland: stakeholder interviews, desk research, concurrentie onderzoek en SWOT. In India: Workshops en interviews met de directeur, bestuursleden, potentiële donateurs en partner ngo’s. Rapport opgesteld in samenwerking met de directeur in India en gepresenteerd aan het bestuur in Nederland.

Bijzonderheid:
Partnership Foundation hecht grote waarde eraan om ook in India zelf fondsen te werven voor dit programma en het op termijn minder afhankelijk te maken van geldstromen uit Nederland. Hiervoor wordt geïnvesteerd in een goede en professionele organisatie ter plaatse.