Werk:
Ontwikkeling van een Marketingplan ten behoeve van de heropening van Kasteel de Haar na een uitvoerige renovatie. Begeleiding en bewaking van de implementatie van het plan gedurende 4 maanden.

Aanpak:
Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de directeur en de marketing manager. Gewerkt werd op locatie.Onderwerpen:

  • SWOT analyse
  • definitie doelgroepen
  • ontwikkeling producten en arrangementen voor de diverse doelgroepen
  • ontwikkeling marktbewerkings- en communicatiestrategie
  • opstellen van verschillende groeiscenario’s
  • vertaling van strategie naar een 10-tal deelprojecten

Bijzonderheid:
De uitdaging bestond in het stellen van prioriteiten en het werken met beperkte financiële middelen en mankracht.