Himmelblau marketing

Een heldere positionering van wat je als merk wilt en kunt zijn, is de springplank voor alle bewegingen die volgen.

Organisaties hebben vaak al veel kennis in huis over markten, klanten en concurrenten, maar stuiten in het vertalen van die kennis naar concrete marketingactiviteiten vaak op praktische of inhoudelijke belemmeringen.
Himmelblau ondersteunt, in de vorm van advies of hands on-begeleiding en -training, organisaties om die vertaalslag te maken.

Bijvoorbeeld belemmeringen in het ontwikkelen en uitwerken van de  merkstrategie. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn 'Hoe wil ik gezien worden door klant of donateur?', 'Wat zijn zaken die mij onderscheiden van andere organisaties?'  
Maar ook in het ontwikkelen van authentieke marketingplannen en de doorvertalingen in realistische actieplannen. Passend binnen de cultuur en werkwijze van de organisatie.

Daar waar (specifieke) kennis ontbreekt, voert Himmelblau het veldwerk uit om met concurrentie- en consumentenonderzoek heldere sterkte-/zwakteanalyses op te stellen. Bevindingen uit dergelijk onderzoek kunnen ook de basis en inspiratie vormen voor het ontwikkelen van nieuwe of betere producten en diensten of leiden  tot het in gang zetten van mvo-activiteiten, PR-/lobby trajecten, evenementen of communicatiecampagnes.

Voor Himmelblau is elk project pas af en geslaagd als het advies tot leven komt: als een organisatie er écht mee aan de slag gaat.

Ga terug naar 'Wat Himmelblau doet'