Himmelblau maatschappelijk betrokken ondernemen

Onze ervaring is dat maatschappelijke betrokkenheid voor eigen medewerkers enorm motiverend en enthousiasmerend is. Dat het onderlinge verbondenheid creëert, de interne cultuur sterker maakt, bijdraagt aan de positieve beeldvorming over het bedrijf en talloze mogelijkheden biedt om intenser samen te werken met alle stakeholders van de organisatie.

Tegelijkertijd is maatschappelijk betrokken ondernemen nog een relatief onbekend speelveld. We zien in de praktijk dat je als bedrijf de grootste successen boekt als je doelbewust zoekt naar een passend project dat naadloos aansluit op je strategie, je  vakgebied, je bedrijfsideologie of je kernwaarden. Zowel bedrijven als ideële doelen hebben daarom nieuwe kennis en vaardigheden nodig om samenwerking tot een echt succes te maken.

Om bedrijven met goede doelen te verbinden, zijn bruggenbouwers nodig. En daar zijn wij in ons element. Wij geloven in de kracht van de symbiose tussen bedrijven én ideële doelen en combineren dit met de kennis en praktijkervaring in beide werelden. Vanuit onze persoonlijke passie om bij te dragen aan een betere wereld, creëren we verbintenissen die maximaal rendement opleveren voor alle betrokkenen: de ontvangers van het ideële doel, de organisatie achter het ideële doel en het bedrijf waarvan de medewerkers betrokken zijn.

Wij beschouwen het dan ook als onze persoonlijke missie om bedrijven op een efficiënte manier te ondersteunen bij het definiëren van een authentieke en motiverende maatschappelijke betrokkenheid. Dat is voor ons dé basis om betekenisvolle verbindingen met een ideëel doel aan te gaan. In Nederland én ver daarbuiten.

Samen met onze opdrachtgever bepalen we hoe we dit (ontwikkelings-)traject precies inrichten; via interviews, een workshop of werkgroepen. Natuurlijk spreken we ook af welk tijdsbestek hiervoor nodig is.  Het begint bij het ontwikkelen van een beleid voor de maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze kaders maken we vervolgens een selectie van ideële doelen en begeleiden de totstandkoming van de verbintenis. Na de implementatie van een project blijven we betrokken om de afspraken versus de realisatie te bewaken, te communiceren over de bereikte resultaten en op gezette tijden te evalueren of de gestelde doelstellingen zijn bereikt.

'Professioneel bijdragen aan een betere wereld, effectief geven met duidelijk omschreven doelen, communicatie over de resultaten en verantwoording over de besteding van de gegeven middelen. Dat is goed voor de ontvanger en voor het bedrijf.'
Veronika Uhl, oprichtster Himmelblau

Download PDF Maatschappelijk betrokken ondernemen.

Ga terug naar 'Wat Himmelblau doet'